. شاشة متنقلة اسمها Gaems M155 و حجمها ١٥ انش تقدر تستخدمها

19 مايو,2018